Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

HackTool.AndroidOS.Whapsni

Detekováno 06/08/2017
Třída HackTool
Platfoma AndroidOS
Popis

Tato aplikace slouží k zachycení provozu aplikace WhatsApp a následné přečtení zpráv aplikace WhatsApp.
Útok je úspěšný, když je speciálně připravené zařízení a oběť připojena k téže síti Wi-Fi. Root přístup je vyžadován pro aplikaci do práce. Funkce jádra je implementována v modulech arpspoof a tcpdump ELF. Požadavky na síť jsou předávány těmto modulům pomocí protokolu iptable class = "most_attacked_countries", který funguje jako mezipaměť mezi oběťmi a serverem.

Geografická distribuce útoků rodiny HackTool.AndroidOS.Whapsni


Zeměpisné rozložení útoků v období od 08. Června 2016 do 08. Června 2017

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Indie 16,89
2 Brazílie 10,78
3 Mexiko 7.76
4 Itálie 7.18
5 Německo 6.57
6 Španělsko 4.30
7 Kolumbie 2.73
8 Ruská Federace 2,59
9 Egypt 2.42
10 USA 2.25

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu