Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Exploit.Win32.MS04-028

Detekováno 04/24/2008
Třída Exploit
Platfoma Win32
Popis

Kaspersky poskytuje obecnou detekci souborů JPEG, které obsahují exploit pro chybu zabezpečení MS04-028 (také známý jako překročení vyrovnávací paměti v procesoru JPEG (GDI +)).

Soubory JPEG s touto chybou zabezpečení mohou obsahovat spustitelný kód, který je automaticky spuštěn na nezpracovaných systémech při prohlížení obrázků.

Další informace o chybě zabezpečení v bulletinu zabezpečení MS04-028 společnosti Microsoft


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu