Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Exploit.Win32.CVE-2017-11882

Detekováno 04/25/2018
Třída Exploit
Platfoma Win32
Popis

Škodlivé objekty, které využívají chybu CVE-2017-11882 v aplikaci Microsoft Word.

Geografická distribuce útoků Exploit.Win32.CVE-2017-11882

Geografické rozložení útoků v období od 25.04.17 – 25.04.18

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Itálie 8.02
2 Německo 5,92
3 Spojené království 4,73
4 Ruská Federace 4.33
5 Spojené arabské emiráty 4.08
6 krocan 3.74
7 Taiwan 3,45
8 Indie 3.27
9 Vietnam 3.16
10 Japonsko 3.05

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu