Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Exploit.Script.Blocker

Detekováno 04/25/2018
Třída Exploit
Platfoma Script
Popis

Aplikace této rodiny jsou skripty, které se pokoušejí zneužít zranitelnost systému během návštěvy uživatelů na škodlivé webové stránky.

Geografická distribuce útoků Exploit.Script.Blocker

Geografické rozložení útoků v období od 25.04.17 – 25.04.18

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 21.05
2 Německo 5.36
3 Itálie 5.32
4 Taiwan 4.49
5 Brazílie 4.31
6 Spojené státy 4.24
7 Indie 3,85
8 Španělsko 3.24
9 Francie 3.01
10 Alžírsko 2.35

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu