Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Exploit.MSOffice.Pederr

Detekováno 10/04/2018
Třída Exploit
Platfoma MSOffice
Popis

Tato rodina se skládá z malwaru, který je distribuován v dokumentech Microsoft Office obsahujících škodlivé makra.

Geografická distribuce útoků Exploit.MSOffice.Pederr

Zeměpisné rozložení útoků v období od 04.10.17 – 04.10.18

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Německo 15,31
2 Mexiko 10,92
3 Japonsko 8.43
4 Spojené státy 6.67
5 Itálie 5.96
6 Spojené království 4.23
7 Jižní Afrika 2,91
8 Indie 2,66
9 Kanada 2.50
10 Bangladéš 2.25

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu