Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Email-Worm.Win32.Luder

Detekováno 09/01/2017
Třída Email-Worm
Platfoma Win32
Popis

Malware této rodiny zakáže antivirovou ochranu a kradne e-mailové adresy nalezené v infikovaném počítači. Malware šíří vlastní kopie v IRC chatech, síťových složkách a nešifrovaných archivech. Připojí se k e-mailovým zprávám a obsahuje falešný text údajně napsaný obětem.

Geografická distribuce útoků rodiny Email-Worm.Win32.Luder


Zeměpisné rozložení útoků v období od 08. Září 2015 do 08. Září 2016

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 24.10
2 Německo 13,28
3 USA 13,28
4 Japonsko 7.02
5 Indie 4.74
6 Ukrajina 3.04
7 Kanada 2.47
8 Francie 2.47
9 Spojené království 2.47
10 Vietnam 2.47

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu