Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Email-Worm.VBS.Linong

Třída Email-Worm
Platfoma VBS
Popis

Technické údaje

Jedná se o červ Internet VBS, který se šíří připojený k e-mailům. K šíření červa se otevře MS Outlook, získá přístup k adresáři, dostane všechny adresy odtud a odešle se na všechny tyto adresy. Infikované zprávy mají:

Předmět: "My-Linong …."
Tělo: "Pravdivý příběh …."
Název souboru: mylinong.TXT.vbs

Když je infikovaný soubor spuštěn (když uživatel klikne na připojený soubor a aktivuje ho), kód červa získá kontrolu. Nejdříve jej instaluje své komponenty do systému:

% windows% mylinong.txt.shs
% windows% SYSTEMKern32Lin.vbs
% windows% Vbrun32DLL.vbs
% windows% SYSTEMmylinong.TXT.vbs

a registruje některé z nich v klíčích registru s automatickým spuštěním:

HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun Kern32lLin =% windows% SYSTEMMSKernel32.vbs
HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunServices Vbrun32DLL =% windows% Win32DLL.vbs

Červ také mění domovskou stránku aplikace Internet Explorer.

Červ vytváří adresáře:

�: LINONG JÁ MÁM MÁHO FOLDER 1
�: LINONG JÁ MÁM MÁHO FOLDER 2
�: LINONG JÁ MÁM MÁHO FOLDER MÁM LÁSKU3

a tak dále do 600:

�: LINONG JÁ MÁM MÁM FOLDER600

Červ potom vytvoří textový soubor% TEMP% mylinong.txt a otevře jej (implicitně NOTEPAD.EXE otevře soubor a zobrazí ho):


 @@@@ @@ @@@@ @@@@@@@@ @@ @@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@ @@@ @
  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
  @@ @@@ @ @@@ @ @@ @@ @@@@ @@@@ @@ @@@@ @@
  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@
  @@ @ @ @ @@ @@ @@@@@@ @@ @ @ @ @ @ @ @@
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@@@@
  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
  @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @@
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 Miluji tě, MyLinong - 5it3Ninty8

 

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu