Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

DoS.OSX.DoS.OSX.Yosemite.ICMP.Error.exploit

Třída DoS
Platfoma OSX
Popis

DoS

Dojde k odmítnutí služby (DoS) zabraňuje normálnímu použití počítače nebo síťového zdroje vaší organizace platnými uživateli. Tento typ útoku využívá specifické omezení kapacity, které platí pro všechny síťové zdroje. Cílem útoku je překonat schopnost webové stránky zpracovávat více žádostí a zabránit tomu, aby webové stránky nebo síťové prostředky fungovaly správně. DoS útoky mohou být také způsobeny vzdáleným zneužíváním, které má za následek systémovou havárii.

Úspěšný útok DoS může mít za následek zvýšený čas odezvy nebo nedostupnost nebo selhání síťové služby nebo počítače.

Popis

Protokol DoS.OSX.Yosemite.ICMP.Error.exploit využívá zranitelnost v jádře Darwin – součást open-source operačních systémů MacOS ( https://securelist.com/darwin-nuke/69462/ ) – a může způsobit odmítnutí služby v důsledku havárie systému.

Útočník může odeslat specificky vytvořený IP paket, který má specifickou velikost a neplatné možnosti IP a může způsobit, že postižený systém přestane reagovat a dojde k selhání.

Úspěšný DoS.OSX.Yosemite.ICMP.Error.exploit může mít za následek odmítnutí služby.


Odkaz na originál