Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Constructor.DOS.NRLG

Třída Constructor
Platfoma DOS
Popis

Technické údaje

Generátor NRLG (generátor NuKE Randomic Life Generator) vytváří šifrované viry COM / EXE DOS s pamětí rezidentními. Během vytváření viru může uživatel zvolit kód en / dešifrování – virus generuje náhodně vybrané kódy a zobrazí je na obrazovce.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu