Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Backdoor.Win32.Tripod

Třída Backdoor
Platfoma Win32
Popis

Technické údaje

Tento backdoor program získává soubor z Internetu a spouští ho na stroji oběti v skrytém režimu. Po spuštění se backdoor zkopíruje do adresáře systému Windows s názvem IESTUB32.EXE a registruje se v registru systému v sekci automatického spouštění:

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun

Pak v závislosti na aktuálním datu načte soubor WELCOME.GIF z webu http://members.tripod.com, uloží jej do dočasného adresáře systému Windows s názvem UNINST32.EXE a spustí jej. Chování programu UNINST32.EXE je neznámé a závisí pouze na potřebách autora backdoor.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu