Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Backdoor.Win32.Mokes

Detekováno 08/20/2015
Třída Backdoor
Platfoma Win32
Popis

Malware v této rodině (který je také znám jako "Smoke loader") je distribuován zločinci pomocí Trojan.Win32.Cutwail spam bot. Při spuštění v počítači uživatele, malware v rodině Backdoor.Win32.Mokes stáhne další malware (například Trojan-Ransom.Win32.Cryptodef, také známý jako Cryptowall). Dymový nakladač je pozoruhodný svou modulární architekturou, která umožňuje malware získat další funkce.

Tyto moduly umožňují malwaru provést následující akce na infikovaném počítači:

  • Spoof soubor Hosts (umístěný ve složce% SystemRoot% system32driversetchosts na infikovaném počítači).
  • Ukrást hesla uživatelů.
  • Zachytit data zadaná uživatelem ve webovém prohlížeči.
  • Nainstalujte shell kód do počítače uživatele.

Geografická distribuce útoků rodiny Backdoor.Win32.Mokes

mokesgeoeng

Geografické rozložení zjišťování v období od 24. července 2014 do 27. července 2015

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 USA 10,57
2 Indie 6.49
3 Ruská Federace 6.17
4 Vietnam 5.24
5 Alžírsko 4,85
6 Spojené království 4.32
7 Kazachstán 4.00
8 Austrálie 2,75
9 Německo 2.70
10 Brazílie 2.36

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu