Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Backdoor.Win32.Generic

Detekováno 04/12/2016
Třída Backdoor
Platfoma Win32
Popis

Malware v této rodině umožňuje počítačovým zločincům vzdáleně ovládat infikované počítače. Tyto programy mohou být použity zločinci k vytvoření velkých skupin zombie počítačů (botnetů), které jsou pak používány pro škodlivé účely bez znalosti uživatele. Zločinci mohou infikované počítače používat k odesílání nevyžádané pošty, ke spouštění hesel ve vzdálených systémech a k útokům DoS a dalším škodlivým činnostem.

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 18,98
2 Vietnam 10,87
3 Indie 8.47
4 Čína 6.61
5 Ukrajina 4.28
6 Brazílie 4.13
7 Taiwan 3.12
8 Německo 3.07
9 Alžírsko 2,61
10 krocan 2,54

* Procento všech jedinečných uživatelů Kaspersky po celém světě, kteří byli napadeni tímto malwarem


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu