Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Backdoor.Win32.Gbod

Detekováno 09/02/2016
Třída Backdoor
Platfoma Win32
Popis

Malware této rodiny zkopíruje tělo škodlivého softwaru do systémové složky systému Windows, aby se skryl před antivirovými programy a dalšími skenery. Backdoor.Win32.Gbod používá standardní operační systém pro provádění útoků DoS (Denial of Service) a stahování dalšího malwaru. Malware odešle osobní údaje uživatele na zločinecký server a umožní zločincem dálkově ovládat infikovaný počítač.

Geografická distribuce útoků rodiny Backdoor.Win32.Gbod


Zeměpisné rozložení útoků v období od 2. září 2015 do 2. září 2016

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 53,89
2 Ukrajina 11,67
3 Vietnam 8.33
4 Čína 5.56
5 Bělorusko 4.44
6 Kazachstán 3,89
7 Německo 1,67
8 Kolumbie 1.11
9 Francie 1.11
10 Indie 1.11

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu