Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Backdoor.MSIL.Androm

Detekováno 11/04/2018
Třída Backdoor
Platfoma MSIL
Popis

This family consists of malware developed for .NET Framework. This malware receives and executes commands from a management server and is used for receiving system data and spreading other malware.

Top 10 countries with most attacked users (% of total attacks)

Country % of users attacked worldwide*
1 India 5.68
2 Vietnam 5.53
3 Russian Federation 4.93
4 Germany 4.84
5 Malaysia 4.33
6 United Arab Emirates 3.86
7 Turkey 3.66
8 Italy 3.61
9 Morocco 3.40
10 Iran, Islamic Republic of 2.72

*Percentage among all unique Kaspersky users worldwide attacked by this malware


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu