Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Backdoor.MSIL.Agent

Detekováno 07/01/2016
Třída Backdoor
Platfoma MSIL
Popis

Malware v této rodině umožňuje počítačovým zločincům vzdáleně ovládat infikované počítače. Tyto programy se používají k vytvoření velkých skupin počítačů zombie, známých jako botnety, které jsou poté zneužívány ke škodlivým účelům bez znalosti uživatele. Zločinci mohou infikované počítače používat k odesílání nevyžádané pošty, ke spouštění hesel ve vzdálených systémech a k útokům DDoS a dalším škodlivým činnostem.

Geografická distribuce útoků rodiny Backdoor.MSIL.Agent


Zeměpisné rozložení útoků v období od 1. července 2015 do 1. července 2016

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 11.10
2 USA 9.13
3 Německo 7.21
4 Alžírsko 6.49
5 Indie 5.78
6 Vietnam 5.31
7 Brazílie 4.79
8 Saudská arábie 2.80
9 Egypt 2,69
10 Írán 2,69

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu