Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Backdoor.AndroidOS.Kresoc

Detekováno 05/11/2017
Třída Backdoor
Platfoma AndroidOS
Popis

Aplikace této rodiny shromažďují informace o telefonních voláních a textových zprávách uživatele. Mohou také shromažďovat další informace. Když je přijata speciální textová zpráva, provádí různé příkazy s právy na superuser. Aplikace této rodiny mají obecně širokou škálu nástrojů pro protokolování uživatelských akcí a vzdáleně spouštěných příkazů se superuserovými právy.

Geografická distribuce útoků rodiny Backdoor.AndroidOS.Kresoc


Zeměpisné rozložení útoků v období od 11. května 2016 do 11. května 2017

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 15,92
2 USA 11,94
3 Německo 6.97
4 Francie 6.47
5 Itálie 5.47
6 Indie 4.23
7 Spojené království 4.23
8 krocan 3,48
9 Indonésie 2.24
10 Spojené arabské emiráty 2.24

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených tímto malwarem po celém světě


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu