Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Adware.Win32.PurityScan

Detekováno 09/15/2016
Třída Adware
Platfoma Win32
Popis

Tento adware stáhne a zobrazuje reklamní bannery a shromažďuje také marketingové informace o uživateli a pošle je na server hardwarově kódovaný v těle adware.

Geografická distribuce útoků rodiny AdWare.Win32.PurityScan


Zeměpisné rozložení útoků v období od 15. září 2014 do 15. září 2016

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 USA 34,38
2 Německo 11,32
3 Ruská Federace 7,97
4 Francie 4,82
5 Kanada 3,56
6 Spojené království 3,56
7 Itálie 3.35
8 Španělsko 3.14
9 Indie 2,94
10 Čína 2.31

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených touto adware


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu