Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Adware.Win32.ELEX

Detekováno 01/17/2017
Třída Adware
Platfoma Win32
Popis

Adware této rodiny stahuje další aplikace na URL kódovaných v těle adware. Adware často používá skryté způsoby, jak se v počítači uživatele objevují virusové techniky. Také shromažďuje a předává různé marketingové informace o uživateli.

Top 10 zemí s nejvíce napadenými uživateli (% z celkového počtu útoků)

Země % uživatelů napadených po celém světě *
1 Ruská Federace 24,79
2 Německo 7.91
3 Indie 7.00
4 Vietnam 6.23
5 Brazílie 6.07
6 Francie 4.42
7 Polsko 3,56
8 Itálie 3.13
9 Španělsko 2,81
10 Mexiko 2.38

* Procento všech unikátních uživatelů Kaspersky napadených touto adware


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu