Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Adware.Win32.Cydoor

Třída Adware
Platfoma Win32
Popis

Technické údaje

Program obvykle obsahuje následující soubory:

 cd_clint.dll 
cd_load.exe
cd_htm.dll
cd_swf.dll
iMesh.ex

Soubor cd_clint.dll poskytuje hlavní funkce. Program je schopen pracovat s P2P sítěmi, jako jsou Kazaa a Imesh.

Program vytvoří následující klíče registru:

 [HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareCydoor] 
[HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareCydoor]
[HKEY_USERS.DEFAULTSoftwareCydoor Services] [HKEY_CURRENT_USERSoftwareCydoor Services] [HKEY_CURRENT_USERSoftwareCydoor]

Spolupracuje s následujícími servery:

 www.cmsN.net 
www.bnsN.net
www.rgsN.net

(Ve všech těchto názvech bude hodnota N nahrazena hodnotou mezi 1 a 4)

Seznam kontaktovaných serverů může být při spuštění programu přidán.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu