Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
ZipGenius
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10410 Zranitelnost ACE v ZipGeniusu M.Dev Software 10/21/2005 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10410

Název: Zranitelnost ACE v ZipGeniusu

Vývojář: M.Dev Software

Detekováno: 10/21/2005

KLA10409 Zranitelnost ACE v ZipGeniusu M.Dev Software 04/29/2010 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10409

Název: Zranitelnost ACE v ZipGeniusu

Vývojář: M.Dev Software

Detekováno: 04/29/2010


Odkaz na originál