Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
WinRAR
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10729 Zranitelnost stupňů oprávnění v programu WinRAR WinRAR Developers 12/17/2015 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10729

Název: Zranitelnost stupňů oprávnění v programu WinRAR

Vývojář: WinRAR Developers

Detekováno: 12/17/2015

KLA10018 Ujistěte se, WinRAR Developers 03/23/2014 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10018

Název: Ujistěte se,

Vývojář: WinRAR Developers

Detekováno: 03/23/2014


Odkaz na originál