Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
UltraVNC
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10428 LPE zranitelnost v UltraVNC UltraVNC 09/07/2012 High

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10428

Název: LPE zranitelnost v UltraVNC

Vývojář: UltraVNC

Detekováno: 09/07/2012

KLA10364 ACE zranitelnost v UltraVNC & TightVNC UltraVNC 02/04/2009 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10364

Název: ACE zranitelnost v UltraVNC & TightVNC

Vývojář: UltraVNC

Detekováno: 02/04/2009


Odkaz na originál