Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
UltraEdit
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10375 WLF zranitelnost v prostředí UltraEdit IDM Computer Solutions 08/21/1970 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10375

Název: WLF zranitelnost v prostředí UltraEdit

Vývojář: IDM Computer Solutions

Detekováno: 08/21/1970

KLA10376 ACE zranitelnost v UltraEdit IDM Computer Solutions 08/21/1970 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10376

Název: ACE zranitelnost v UltraEdit

Vývojář: IDM Computer Solutions

Detekováno: 08/21/1970


Odkaz na originál