Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
The Bat!
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10363 ACE zranitelnost v The Bat! RITLABS 02/28/2006 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10363

Název: ACE zranitelnost v The Bat!

Vývojář: RITLABS

Detekováno: 02/28/2006

KLA10362 OSI zranitelnost v The Bat RITLABS 12/31/2003 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10362

Název: OSI zranitelnost v The Bat

Vývojář: RITLABS

Detekováno: 12/31/2003


Odkaz na originál