Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
RealVNC Viewer
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10307 LPE zranitelnost v RealVNC RealVNC 08/22/1970 High

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10307

Název: LPE zranitelnost v RealVNC

Vývojář: RealVNC

Detekováno: 08/22/1970

KLA10308 ACE zranitelnost v RealVNC RealVNC 08/21/1970 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10308

Název: ACE zranitelnost v RealVNC

Vývojář: RealVNC

Detekováno: 08/21/1970


Odkaz na originál