Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
Ipswitch WhatsUp Gold
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10227 CI zranitelnost v WhatsUp Gold Ipswitch 08/15/2012 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10227

Název: CI zranitelnost v WhatsUp Gold

Vývojář: Ipswitch

Detekováno: 08/15/2012

KLA10226 Více zranitelností v WahtsUp Gold Ipswitch 10/20/2004 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10226

Název: Více zranitelností v WahtsUp Gold

Vývojář: Ipswitch

Detekováno: 10/20/2004


Odkaz na originál