Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
GnuPG / gpg
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10175 DoS zranitelnost v GnuPG GNU Project 06/25/2014 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10175

Název: DoS zranitelnost v GnuPG

Vývojář: GNU Project

Detekováno: 06/25/2014

KLA10174 SB zranitelnost v GnuPG GNU Project 10/09/2013 High

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10174

Název: SB zranitelnost v GnuPG

Vývojář: GNU Project

Detekováno: 10/09/2013


Odkaz na originál