Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
FlashFXP
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10161 ACE zranitelnost ve FlashFXP FlashFXP 05/08/2003 High

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10161

Název: ACE zranitelnost ve FlashFXP

Vývojář: FlashFXP

Detekováno: 05/08/2003

KLA10162 ACE zranitelnost ve FlashFXP FlashFXP 08/21/1970 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10162

Název: ACE zranitelnost ve FlashFXP

Vývojář: FlashFXP

Detekováno: 08/21/1970


Odkaz na originál