Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
ClamAV for Windows
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10118 DoS zranitelnost v Clam Anti-virus Sourcefire 08/21/1970 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10118

Název: DoS zranitelnost v Clam Anti-virus

Vývojář: Sourcefire

Detekováno: 08/21/1970

KLA10141 SB zranitelnost v antivirovém softwaru Sourcefire 08/21/1970 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10141

Název: SB zranitelnost v antivirovém softwaru

Vývojář: Sourcefire

Detekováno: 08/21/1970


Odkaz na originál