Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

J2ME

Zveřejněno 04/19/2016
Popis

Platforma Java, Micro Edition (Java ME, dříve Java 2 Micro Edition / J2ME) je platforma Java navržená pro vestavěná zařízení s omezenými prostředky, jako jsou mobilní zařízení, set-top boxy a přehrávače Blu-ray. Taková zařízení jsou obecně omezena z hlediska CPU, RAM, velikosti displeje, napájení z baterie a síťových schopností.


Odkaz na originál