Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Pornware

Zveřejněno 04/19/2016
Popis

Pornware je termín používaný pro programy, které uživateli zobrazují pornografický materiál.

Programy ve třídě Pornware mohou uživatel úmyslně nainstalovat, aby vyhledávali a vyhledávali pornografický materiál. V takových případech nejsou programy nežádoucí.

Na druhou stranu mohou být stejné programy nainstalovány v uživatelském počítači škodlivými uživateli tím, že využívají zranitelnosti operačního systému nebo prohlížeče nebo pomocí trojských koní, jako je Trojan-Downloader a Trojan-Dropper. Obvykle se to dělá pro propagaci reklamních pornografických webových stránek a služeb, které by typický uživatel jinak nevěděl.

Zobrazit více

Odkaz na originál