Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Virus.Win32.Tenga

Detekováno 08/26/2011
Třída Virus
Platfoma Win32
Popis

Tenga infikuje soubory PE exe. Virus může také působit jako síťový červ na počítačích s chybou zabezpečení DCOM RPC, Bulletin zabezpečení společnosti Microsoft MX03-026 podrobně popisuje chybu zabezpečení. Po zahájení testu Tenga zkontroluje, zda je doména vx9.users.freebsd k dispozici a pokusí se stáhnout Trojan-Downloader.Win32.Small.bdc z http: //**nt*.lycos.it/v**/dl.exe Tenga je klasický připojovací virus, který zvyšuje velikost infikovaných souborů o 3 KB.


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky hrozeb šířících se ve vašem regionu