Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10011 Více zranitelností v grafické komponentě společnosti Microsoft Microsoft 08/22/1970 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10011

Název: Více zranitelností v grafické komponentě společnosti Microsoft

Vývojář: Microsoft

Detekováno: 08/22/1970

KLA10468 Více chyb zabezpečení v produktech společnosti Microsoft Microsoft 08/22/1970 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10468

Název: Více chyb zabezpečení v produktech společnosti Microsoft

Vývojář: Microsoft

Detekováno: 08/22/1970

KLA10470 Více chyb zabezpečení v produktech společnosti Microsoft Microsoft 08/22/1970 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10470

Název: Více chyb zabezpečení v produktech společnosti Microsoft

Vývojář: Microsoft

Detekováno: 08/22/1970


Odkaz na originál