Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
HP Software Update
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10191 Chyba zabezpečení v aktualizaci softwaru HP HP 12/20/2007 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10191

Název: Chyba zabezpečení v aktualizaci softwaru HP

Vývojář: HP

Detekováno: 12/20/2007

KLA10192 Zranitelnost ACE v aktualizaci softwaru HP HP 05/21/2008 High

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10192

Název: Zranitelnost ACE v aktualizaci softwaru HP

Vývojář: HP

Detekováno: 05/21/2008


Odkaz na originál