Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
AutoCAD
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10081 Zranitelnost ACE v aplikaci Autodesk Autodesk 07/18/2013 High

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10081

Název: Zranitelnost ACE v aplikaci Autodesk

Vývojář: Autodesk

Detekováno: 07/18/2013

KLA10082 Chyby zabezpečení LPE v aplikaci AutoCAD Autodesk 02/22/2014 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10082

Název: Chyby zabezpečení LPE v aplikaci AutoCAD

Vývojář: Autodesk

Detekováno: 02/22/2014


Odkaz na originál